Regulamin - Umowa użytkownika

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI

1.1. Odwiedzając każdy z rozdziałów VulkanVegas(w przyszłości "Strona internetowa") lub otwierając konto, Jesteś automatycznie zgadza ze wszystkimi punktami Użytkownika umowy (w przyszłości "Umowa"), Polityką prywatności, bonusowymi warunkami zasady każdej z gier, warunki reklamowej działalności, specjalne ofert, które czas od czasu do czasu pojawiają się na Miejscu. Przed niż brać warunki Umowy, najlepiej uważnie zapoznać się ze wszystkimi jego postanowieniami. Jeśli nie chcesz czy nie można zgadzam się z wyżej wymienionymi warunki i przestrzegać ich, to polecam nie otwierać konto i nie korzystać Strony. Późniejsze korzystanie z Serwisu będzie oznaczać, że Bierzesz wszystkie przepisy niniejszej Umowy.

2. STRONY

2.1. VulkanVegas.com

3. ZMIANA WARUNKI

3.1. Firma ma prawo wprowadzać zmiany, aktualizować, edytuj i zmieniać Umowa z wielu powodów: prawnych, handlowych, a także z przyczyn związanym z obsługą klientów. Aktualne elementy Umowy i datę wejścia ich w życie są dostępne na Miejscu. Jesteśmy informujemy graczy o wszystkich zmianach, zmianach i dodatkach, za pomocą noclegi zaktualizowany Umowy na Miejscu. Gracz ponosi osobistą odpowiedzialność za zapoznanie się z obowiązującymi Umową. Firma ma prawo do zmiany w pracę Serwisu w każdej chwili i bez wcześniejszego informowania graczy.

3.2. W przypadku nie zgadza ze zmianami w Umowie, Jesteś wolny, aby zakończyć korzystanie z Strony i zamknąć konto, wstępnie wykonując polecenie 12 obowiązującego Umowy. Późniejsze korzystanie z Ze strony po wejścia w życie zaktualizowanych postanowienia Umowy jest traktowany jak jego pełna podejmowanie, w tym także jakieś wymiany, uzupełnienia, usuwania i inne zmiany w informacji, powiązanych do Firmy, mowa w punkcie 2.1 obowiązującego Umowy, niezależnie od do tego, otrzymywali czy odpowiednie powiadomienia czy przeczytałeś o nich w zmienionej Umowie.

4. PRAWNE WYMAGANIA

4.1. Osoby, które nie poniżej 18 lat lub wieku ("Dozwolony wiek"), będącego konieczne dla prawny uczestnictwa w grach hazardowych gry, zgodnie z prawem konkretnej jurysdykcji, nie mogą korzystać z z usług Serwisu. Każde użycie Strony trzecie, poniżej Dopuszczalnego wieku, jest naruszenie warunków Umowy. W związku z tym, Firma ma prawo pytaj dokumenty, potwierdzające wiek graczy. Może być odmowa świadczenie usługi i działanie Konta może być zawieszone, jeśli na żądanie Firmy nie będą dostarczone dowody co osiągnąłeś Dopuszczalnego wieku.

4.2. Hazard gry online są nielegalne w niektórych jurysdykcjach. Biorąc Umowy, Jesteś potwierdza fakt, że Firma nie może dostarczyć Ci gwarancji lub prawną konsultacje stosunkowo legalności użytkowania Przez ciebie Witryny na terytorium Twojej jurysdykcji. Firma nie może twierdzić, że usługi Strony nie naruszają prawnych norm Twojej jurysdykcji. Używasz Strony według własnego uznania i wziąć na siebie pełną odpowiedzialność, zdając sobie sprawę wszystko możliwe ryzyko.

4.3. Firma nie ma zamiaru dostarczyć Usługi które naruszają przepisy Twoim jurysdykcji. Biorąc Umowy, Potwierdzasz i gwarantuje, że korzystanie z z usług Serwisu odpowiada obowiązującymi prawem i przepisami. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne korzystanie z z usług Serwisu.

4.4. Firma nie pozwala otwierać konta i/lub wprowadzania wszelkie pieniądze środki użytkownikom, które znajdują się lub mieszkają w Afganistanie, Amerykańskim Samoa, Aruba, Australii, Бонэйре, Cyprze, Curacao, Koreańskiej Ludowo-Demokratycznej Czeskiej (Karolina Południowa), Szwajcarii, Etiopii, Francji, Wielkiej brytanii, Gujanie, Guam, Iraku, Rosji, Iranie, Włoszech, Izraelu, Holandii, Laosie, Samoa, Arabii Saudyjskiej, Сабе, Serbii, Singapurze, Hiszpanii, Saint-Martin Sint-Эстатиусе, Syrii, Sri Lance, Ugandzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Vanuatu, Trinidad i Tobago, Turcja, Jemenie. W liście jurysdykcji możliwe są zmiany, i oni mogą być wyprodukowane Przez bez wcześniejszego powiadomienia graczy. Jesteś zgadza się, że nie będziesz otwierać rachunek lub wymieniać na niego pieniądze środki, będąc na terenie w jednej z wymienionych powyżej jurysdykcji.

4.5. Gracze ponoszą pełną odpowiedzialność zapłaty podatków i opłaty, które stosuje się w stosunku do każdych pieniędzy wygranych otrzymane w wyniku użytkowania usługami Serwisu. W tych przypadkach, gdy zgodnie z prawem pewnego jurysdykcji z wygranej musi być zapłacony podatek, pełna odpowiedzialność za sporządzenie dokumentalnej sprawozdawczości o wygranych i przegranych kładzie się na graczy.

4.6. Hazard gry mogą być niezgodne z prawem do tej jurysdykcji, w której znajdujesz; jeśli to tak, nie masz prawa do korzystania z rozliczeniowe mapę do wykonania tej transakcji.

4.7. Właściciel karty płatniczej musi wiedzieć przepisy dotyczące hazardu online w jego lub jej kraju zamieszkania.

4.8. Dzieci zabronione udział w oferowane na tej stronie usługach.

5.OTWIERANIE KONTA

5.1. Dla pełnego użytkowania wszystkich usług Witryny otworzyć konto. Do tego Trzeba należy podać Swój adres e - mail i wybrać hasło, które będzie używany aby wejść w system, a również dostarczyć dane osobowe, w szczególności, imię i nazwisko, numer telefonu i datę urodzenia.

5.2. Jeśli to konieczne sprawdzić prawdziwość warunkiem informacji, Firma może zażądać dokumenty, potwierdzające Swoją osobowość. Jeśli z jakiegoś powodów nie można dostarczyć dokumenty, potwierdzające swoją osobowość, Firma ma prawo wstrzymać działanie Urządzenia rachunki do tych pory, dopóki nie podasz ich, lub ostatecznie zamknąć konto w przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów.

5.3. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, podczas rejestracji na Miejscu wskazali pełną, dokładną i prawdziwe informacje o sobie, a w przypadku zmian w nią, natychmiast powiadomić o tym Administracji serwisu. Niewywiązania się z tego wymagania może stać się przyczyną zastosowania ograniczeń, zawieszenia lub blokady konta, a także odwołania płatności.

5.4. W przypadku wystąpienia pytań lub problemów z rejestracji na Stronie internetowej Można możesz skontaktować się w działem wsparcie dla e mail: [email protected]

5.5. Można otworzyć na Miejscu tylko jedno konto. Wszystkie pozostałe otwarte Tobą rachunki będą rozpatrywane jako duplikatów rachunków. Firma zastrzega sobie prawo do zamykać takie rachunki i:

5.5.1. akceptować nieważne wszystkie operacje z głównym i дублирующими rachunkami;

5.5.2. nie zwracać wszystkich graczy zakłady lub wkłady wykonane za pomocą głównego i drugie rachunków;

5.5.3. wszystkie wpłaty, wygrane, bonusy i zwrotu środków, otrzymane podczas korzystania z głównego i drugie rachunków, będą utracone graczami. Mogą one być wymagają nami, i gracze obowiązek odzyskać te środki na pierwsze żądanie.

6. POTWIERDZENIE OSOBOWOŚCI; OCHRONA OD PRANIA PIENIĘDZY

6.1. Biorąc dane Ci prawo do korzystania z z usług Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się, zgadza i gwarantuje, że:

6.1.1. Już skończył 18 lat lub w odpowiednim wieku, który pozwala uczestniczyć hazardu gry, nie naruszając obowiązującego prawa Twojej jurysdykcji;

6.1.2. Jesteś pełnoprawnym i legalny właściciel środków na swoim koncie. Wszystkie podane Przez was informacje odpowiada prawdy, jest aktualne, autentyczne i dokładne;

6.1.3. W pełni wiadomo możliwe zagrożenia utraty środków pieniężnych środków w procesie użytkowania z usług Serwisu, i wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za takie straty. Jesteś zgadza się, korzystanie z Strony w własnego woli, decyzji i na własne ryzyko. Nie Masz prawa okazywać Firmy roszczenia, związane z Swoimi stratami i проигрышами;

6.1.4. Dobrze rozumie ogólne metody, procedury i zasady świadczenia usługi i gry w Internecie. Zdajesz sobie sprawę, że ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie poprawność danych, zakładów i gier. Zgadzasz nie wykonywać działania i czyny, które zaszkodzić reputacji Firmy.

6.2. Biorąc warunki Umowy, Dajesz nam prawo do organizacji okresowych kontroli (na naszego uznania, lub żądanie osób trzecich, w tym uprawnionych organów) w celu potwierdzenia Do twojej osobowości i podanej informacji.

6.3. W okresie prowadzenia kontroli może być ograniczona możliwość wypłaty środków z Twojego konta.

6.4. Jeśli w trakcie weryfikacji będzie zainstalowany fałsz warunkiem informacji, oznacza to, że zostały naruszone warunki umowy, i mamy prawo niezwłocznie zamknąć rachunek lub odmówić możliwości korzystać z z usług Serwisu, w dodatku do innych działania na wedle uznania.

6.5. W tym przypadku jeśli nie będziemy w stanie potwierdzić, co osiągnąłeś Dopuszczalnego wieku, możemy mamy prawo do zawieszenia działanie Urządzenia konta. Jeśli Twój wiek był mniej Dopuszczalnego w momencie udziału w operacje na Miejscu, to:

6.5.1. Twoje konto będzie zamknięty;

6.5.2. pieniężne środki wpłacone na Twoje konto, zostaną zwrócone po osiągnięciu pełnoletność;

6.5.3. wszystkie zakłady wykonane w przez tego okres, mogą być anulowane i zwrócone;

6.5.4. kwoty wygranych, zgromadzone za okres, kiedy Twój wiek był mniej Dopuszczalnego, będą utracone Tobą. Jesteś zobowiązany do żądanie wracać nam wszystkie środki, czerpać z konta.

7. NAZWA UŻYTKOWNIKA, HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO

7.1. Po otwarciu konta na Stronie internetowej, Jesteś zobowiązany do przechowywać swój hasło i nazwa użytkownika w tajemnicy i w żadnym wypadku nie ujawniać te informacje osobom trzecim. W przypadku utraty danych niezbędnych w celu uzyskania dostępu do konta, można je dowiedz się lub odzyskać, klikając na przycisk "Odzyskać hasło", znajdujący się pod oknem logowania do systemu.

7.2. Odpowiadasz za bezpieczeństwo hasła, a także za wszelkie działania i transakcji, produkowane z Twoim kontem. Ponadto, Można odpowiedzialni za wszystkie szkody, poniesione Przez użytkownika w wyniku działania osób trzecich.

7.3. W przypadkach zaburzenia bezpieczeństwa i nieautoryzowanym dostępu do konta, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firmę o nich. W razie potrzeby Jesteś zobowiązany do przedstawić Firmy dowody dzieła nieupoważnionym dostępu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za któreś szkody wynikające graczami z powodu niewłaściwego lub niedbałego użytkowania nazwy użytkownika i hasła przez osoby trzecie lub za nieautoryzowany dostęp do konta.

8. DEPOZYTY, NOCLEGI I WYPŁATY ŚRODKÓW Z KONTA

8.1. Do tego aby wziąć udział w grach hazardowych gry na Miejscu, należy umieścić na swoim rachunku określoną sumę pieniędzy środków.

8.2. Maksymalna kwota transakcji w celu dokonania depozytu wynosi €9000.

8.3. Potwierdzasz i zgadza się, że:

8.3.1. pieniężne środki zdeponowane na swój koszt, nie mają karne, bezprawne lub niedozwolone pochodzenie;

8.3.2. Zgadzasz nie poddawaj się z przeprowadzonych wcześniej transakcji, nie zaprzeczyć i nie cofać płatności dokonane Państwem, które mogą stać się przyczyną zwrotu pieniędzy trzecią dla pielęgnacja od legalna odpowiedzialności, i w tym bierzesz warunki оферты

8.4. Nie możemy brać środki pieniężne od osób trzecich: przyjaciół, krewnych, małżonków, partnerów itp. Jesteś zobowiązany do uzupełniaj na własny koszt tylko z konta, obliczonej karty lub systemu, zarejestrowana na Swoje nazwisko. Jeśli podczas sprawdzania bezpieczeństwa będzie zainstalowana fakt zaburzenia tego warunku, wszystkie wygrane mogą być skonfiskowane, a konto jest zablokowany.

8.5. W przypadku zapytania bankowego tłumaczenia dla zwrotowi środków pieniężnych ich pojazdów przedstawiciel ustawowy, właściciela, wszystkie koszty i komisji są objęte odbiorcą.

8.6. Przy doładowaniu konta za pomocą SMS, można użyć tylko jeden telefoniczny pokój. On musi być podany w profilu gracza. Użytkownicy nie mogą korzystać z dla uzupełnienia konta wszelkie formy kredytów od operatorów mobilnych sieci, nawet w tych przypadkach, kiedy ostatnie oferują tę usługę. W przypadkach dostępność na koncie negatywnego balansu nie uda wysłać SMS za pomocą takich SMS-pożyczek. Naruszenie tej zasady pociąga to za sobą włączanie nazwy intruz na czarną listę i blokowanie konta.

8.7. My nie jakich warunkach nie przyjmujemy płatności gotówką pieniężnych środkami, wysłany nam. Możemy używać dla elektronicznych płatności, w tym tym płatności i wypłat naszym gracze, różne organizacji po obróbce elektronicznych płatności lub finansowe instytucji. Oprócz tych przypadków, gdy zasady i warunki podobnych instytucji nie są sprzeczne warunki Umowy, Zgadzasz być związanym takimi przepisami.

8.8. W podejrzanych lub fałszywych пополнениях konto Firma ma prawo zablokuj taka faktury, anulować wypłaty i nałożenia wygrane. U nas prawo zgłoś odpowiednie organy o мошенничествах z płatnościami i nielegalnej działalności. Mamy prawo uciekać się do dyspozycji kolekcji dla agencji zwrotu płatności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane korzystanie z kart kredytowych, niezależnie od do tego, stwierdzono o ich kradzież lub nie.

8.9. Mamy prawo do korzystania z pozytywny saldo konta do spłaty kwoty, którą Trzeba zwrotu Firmy, w tym tym przypadki powtarzające się zakłady lub zakłady zgodnie z punktem 5.5 pkt 10 ("Zmowa, działania, wprowadzające w błąd, oszustwo i przestępcza aktywność) lub punktem 16 ("Błędy i wady").

8.10. W pełni rozumie i akceptuje, że Twoje konto nie jest przelew wynik. Tak sposób, w odniesieniu do niego nie działają fundusze ubezpieczeń, gwarancji, doładowania i inne sposoby ochrony ze strony system ubezpieczenia depozytów i wszelkich innych systemów ubezpieczenia. Na pieniężne środki na Swoim rachunku nie mogą być naliczone odsetki.

8.11. Złożyć wniosek wypłaty z konta można w każdej w chwili, gdy pod warunkiem, że:

8.11.1. wszystkie płatności, przetłumaczone na konto, odbyły się sprawdzanie i ani jeden z nich nie został unieważniony lub odwołany;

8.11.2. przesiewanie działania, o których była mowa w 6 części, zostały przeprowadzone prawidłowo sposób.

8.12. Składając wniosek o wypłatę środków z konta, należy wziąć pod uwagę następujące punkty:

8.12.1. Twój profil musi być w pełni wypełniony;

8.12.2. środki powinny się pojawić tą samą metodą, który był używany wcześniej ich wprowadzania na rachunek;

8.12.3. należy obecność jak co najmniej jednego depozytu;

8.12.4. w tych przypadkach, gdy kwota wnioskowana na wniosek przekracza 1000$, w obowiązkowym dobrze prowadzone procedura weryfikacji. Jest ona wykonywana za pomocą wysłać kopie lub cyfrowy zdjęcia dokumentu, potwierdzającego osobowość gracza, na przykład, paszportu lub ID karty. Firma również ma prawo zażądać inne dodatkowe dokumenty;

8.12.5. w przypadkach, gdy tłumaczenie środków pieniężnych odbył się z pomocy telefonu operatora, wypłaty są realizowane tylko przez 2 – 3 tygodnie po tego, jak na Konto zapisał ostatni depozyt wpłacony określone sposób. Takie terminy wynikają z obowiązkowe test oszustwa;

8.12.6. jeśli obrót środków, to kwota stawek na koncie, mniej podwójnego wielkości depozytu, Firma ma prawo do zatrzymania z gry konta gracza prowizję w wysokości 20% od pożądanej kwoty wypłaty (ale nie mniej niż 0,5 USD) jako koszty realizacji płatności.

Przykład: Kwota Swoich zakładów w grach mniej podwójnego mapie depozytu. Jeśli Można wycofać 1000 pln, z konta dodatkowo zostanie zatrzymane 200 zł, czyli 20% od kwoty pożądane wypłat. Tak sposób, aby udany wyjścia 1000 pln na Swoim koncie powinno być nie mniej niż 1200 zł.
W grach partycji "Ruletka" i "Gry karciane" w obiegu jest brane pod uwagę 15% od wykonanych zakładów.

8.13. Mamy prawo do zatrzymania prowizję w wysokości naszych kosztów wniosku środków, nie uczestniczących w tej grze.

8.14. Pod warunkiem pomyślnie zakończone procedury weryfikacji (KYC), kwota wypłaty do 500 EUR (lub odpowiednik w Twojej walucie) wypłacane na konto klienta w ciągu 5 min. — 12 godzin, ale nie przekraczając 2 dni od chwili złożenia wniosku, za wyjątkiem weekend i świąteczne dni. Dla неверифицированного gracza terminy wyjścia mogą być zwiększone.

8.15. Pod warunkiem pomyślnie zakończone procedury weryfikacji (KYC), kwota wypłaty od 500 EUR do 5000 EUR (lub odpowiednik w Twojej walucie) wypłacane na konto klienta w ciągu 5 min. — 48 godzin, ale nie przekraczając 5 dni od daty złożenia wniosku, za wyjątkiem weekend i świąteczne dni. Dla неверифицированного gracza terminy wyjścia mogą być zwiększone.

8.16. Pod warunkiem pomyślnie zakończone procedury weryfikacji (KYC), kwota wypłaty od 5000 EUR do 30 000 EUR (lub odpowiednik w Twojej walucie) wypłacane na konto klienta w ciągu 5 min — 96 godzin, ale nie przekraczając 14 dni od daty złożenia wniosku, za wyjątkiem weekend i świąteczne dni. Dla неверифицированного gracza terminy wyjścia mogą być zwiększone.

8.17. Pod warunkiem pomyślnie zakończone procedury weryfikacji (KYC), kwota wypłaty ponad 30 000 EUR (lub odpowiednik w Twojej walucie) wypłacane w ciągu 5 min. — 96 godzin, ale nie przekraczając 30 dni od daty złożenia wniosku, za wyjątkiem weekend i świąteczne dni. W zależności od poziomu lojalności gracza, maksymalna kwota wypłaty w miesiąc może osiągnąć 250 000 EUR (lub równowartość w Twojej walucie) w miesiąc od momentu dekoracji wniosku.

8.18.W przypadkach, jeśli kwota zapytania wypłaty przewyższa sumę swoich depozytów 20 razy i więcej, dla ciebie będzie zainstalowanych ograniczenia do 5000 EUR (lub równowartość w twoim walucie) dla wypłaty w miesiącu.

8.19. Inne warunki wypłacić środków negocjowane osobno z Administracją strony.

9. POSTANOWIENIA WARUNKI USŁUGI 1-CLICK

9.1. Zgadzasz się płacić za wszystko usługi i/lub towary lub inne dodatkowe usługi zamówione Przez użytkownika na stronie, a także wszystkie więcej koszty (w potrzeby), w tym (ale nie ograniczając się do) wszelkiego rodzaju podatki, cła itp. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe wszystkie opłaty płatności. Dostawca usług płatniczych zapewnia tylko przeprowadzenie płatności w oznaczonym stroną wysokości i nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę przez użytkownika strony wyżej więcej kwot.

9.2. Po kliknięciu przycisk "Płatności", uważa się, że płatność zrealizowana, i to bezpowrotnie jest wykonany. Naciskając przycisk "Płatność", Można zgadza z tym, że nie można wycofać płatność lub wymagać jego odwołania. Składając zamówienie na stronie internetowej, Potwierdzasz i wskazać, co nie narusza prawa każdego państwa. Dodatkowo, akceptując postanowienia regulaminu (i/lub Regulaminu i warunków), Ty, jako właściciel płatności karty, potwierdza, co masz prawo do korzystania z towarów i/lub usług, proponowane na witrynie internetowej.

9.3. W przypadku jeśli używasz usługi serwisu, oferującego takie specyficzne usługi jak serwis gier, Można dostarczyć prawnie zobowiązujące potwierdzenie, co osiągnąłeś czy już przewyższali wiek pełnoletności, który jest prawnie dozwolony w Twoim jurysdykcji w celu używać usługi świadczone przez strony.

9.4. Od używać usługi serwisu, Wybierasz się na się prawną odpowiedzialność za przestrzeganie prawa każdego państwa, gdzie jest używany ta usługa, i potwierdza, że dostawca usług płatniczych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nielegalne lub nieautoryzowane takiego naruszenia. Zgadzając się używać usługi serwisu, Rozumiesz i akceptuje, traktowanie każdego płatności odbywa się dostawcą płatniczych usług, i nie istnieje prawa na zwrot pieniędzy już zakupionych usług i/lub towarów lub innych możliwości anulowania płatności. Jeśli chcesz zrezygnować od użycia usługi dla następnego zakupu usługi i/ lub towarów, Możesz zrezygnować z usługi za pomocą Prywatny gabinet na miejscu.

9.5. Dostawca usług płatniczych nie ponosi odpowiedzialności odmowa/brak możliwości taktować dane, związane z Twojej płatności kartą, albo za odmowę związane z неполучением od banku-emitenta uprawnienia na przeprowadzenie płatności z użyciu Płatności karty. Dostawca płatniczych usług nie ponosi odpowiedzialność za jakość, ilość, cenę wszelkie usługi i/lub towaru, wprowadzone przez formularze/-ego Ci lub zakupionych W ramach Witryny, za pomocą myszki płatności mapę. Płaci wszelkie usługi i/lub towary Strony internetowej, w pierwszej kolejności, obowiązek przestrzegać zasady korzystania z Stronie internetowej. Prosimy wziąć pod uwagę, że tylko Ty, jak właściciel płatności karty, odpowiedzialne za terminowe płatności każdej usługi i/ lub towaru zamówionego Przez Stronę i za wszystkie związane z tym płaceniem więcej opłaty/prowizji. Dostawca usług płatniczych jest tylko wykonawcą płatności w określonym Stroną wysokości i nie ponosi odpowiedzialność za wszelkie wycena, ogólne ceny i/lub ogólne kwoty.

9.6. W przypadku wystąpienia sytuacji związanej z Twoim несогласием z powyższymi warunki i/lub innymi przyczyny, prosimy w odpowiednim czasie zrezygnować od wykonania płatności oraz, w przypadku potrzeby, skontaktować się bezpośrednio do administratora/pomocy Strony.

10. ZASADY GRY I NOCLEGÓW STAWEK NA MIEJSCU

10.1. Odpowiadasz za prawdziwość informacje o każdej wyprodukowanej Transakcji przez użytkownika, do tego jak potwierdź zakład w procesie samej gry.

10.2. Pełne informacje o Twoich transakcjach można dowiedzieć się na Miejscu, przechodząc w sekcji "Historia transakcji".

10.3. Mamy prawo do odmowy Ci w prowadzeniu każdej transakcji, wniosek Przez Strona, w tym przypadku, jeśli złamałeś warunki Umowy. Żadna transakcja nie może być uznane za przyjętej do momentu Przez was nie będzie zdobyte potwierdzenie od nas. W tym przypadku, gdy potwierdzenie nie została odebrana, należy skontaktować się z odpowiednim tak w usługi technicznej obsługi klienta.

10.4. Można zakłady tylko kosztem środków znajdujących się na Swoim koncie.

11. ZMOWA, DZIAŁANIA WPROWADZAJĄCE W BŁĄD, OSZUSTWO I PRZESTĘPCZA DZIAŁALNOŚĆ

11.1. Następujące rodzaje działalności są uważane za niedopuszczalne i są sobą bezpośrednie naruszenie warunków Umowy:

11.1.1. transmisja informacji osobom trzecim;

11.1.2. korzystanie z nielegalnych czynności: oszustwa, malware programów, błędów w naszym oprogramowania zapewnienie i korzystanie z boty;

11.1.3. nieuczciwych działania, w tym w użyciu skradzionych, klonowanych lub otrzymanych innym niezgodne z prawem przez danych karty kredytowej lub debetowej dla uzupełnienia konta;

11.1.4. udział w przestępczej działalności, pranie brudnych pieniędzy i z innej działalności, udział w której może doprowadzić do karno-prawnej konsekwencje;

11.1.5. wejście, próba wejścia w zmowie lub zamiar w tej czy innej stopniu brać udział w schemacie zmowy z innym graczem w czas gry na Miejscu.

11.2. Mamy prawo do zawieszenia, anulować lub odmowy wypłaty lub wygrane, związane z bonusowymi środkami, w przypadkach wystąpienia mamy podejrzenia w tym, że nadużycie się nimi.

11.3. Firma przyjmie wszystko dopuszczalne, rozsądne i dozwolone w ustawie środki w celu wykluczenia i identyfikacji fałszywych zmowy i ich bezpośrednich uczestników; wobec tych osób w obowiązkowe porządku będą podjęte odpowiednie środki. Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, spowodowane graczom w wyniku zmowy i fałszywych działań. Każde nasze akcja tego powodu pozostaje na wedle uznania.

11.4. Gracze muszą jak najszybciej poinformować nas, jeśli ma jakieś podejrzenia stosunkowo tego, że pewien człowiek jest w zmowie lub prowadzi nieuczciwych działania. Kontakt z nami można e - mail.

11.5. Mamy prawo bez uprzedniego powiadomienia zakazać graczom dostęp do dyspozycji Serwisu i zablokować ich rachunki, w tym przypadku, gdy będą podejrzewają w stosunku działalności. W takich przypadkach kręcimy z siebie całą odpowiedzialność zwrotu i odszkodowania pieniężnych środków znajdujących się na rachunku takiego gracza. Poza ponadto, mamy prawo zawiadomić o nielegalnej działalności odpowiednie organy. Gracze muszą w pełni do współpracy z nami przy dochodzeniu takiej sytuacji.

11.6. Graczom nie wolno używać usługi i oprogramowanie oprogramowanie w przypadku jakichkolwiek fałszywych lub nielegalnych działania i transakcji zgodnie z prawem konkretnej jurysdykcji. Firma ma prawo do zawieszenia lub zablokować konto gracza i utrzymać pieniężne narzędzia. W podobnych przypadkach gracze nie prawa do dochodzenia roszczenia Firmy.

11.7. Jeśli mamy istnieją podstawy, sądzić, że Brałeś udział lub były związane z któreś formą zabronione działalności (wykrytego nami lub naszymi partnerami do gry i / lub innymi dostawcami usług), które są używane w branży hazardu i gier (w tym ale nie ograniczając się do, "Wonging", liczenie map "Perfect Pair", liczenie kart Dragon Tiger Suit Tie" lub inne metody liczenia map), Firma zastrzega sobie prawo do w odniesieniu do Twój Konta trzymać pełna równowaga lub jego część i / lub na stałe zablokuj go.

12. INNE ZABRONIONE DZIAŁANIA NA STRONIE

12.1. Odwiedzającym zabronione używać na Miejscu agresywną lub obraźliwe styl komunikacji, zagrożenia, niecenzuralne słownictwo i wszelkie brutalne działania stosunku do pracownikom i gracze Serwisu.

12.2. Zabronione przesyłać na Informacje na stronie w zakresie, sprawnie budzą się zawiesza w pracy Serwisu, i ćwiczenia inne działania, które mogą mieć wpływ na prowadzenie zasobu. W tym przypadku mam na myśli wirusy, złośliwe oprogramowanie programy spaming i spam – wszystkie to surowo zabronione. Ponadto, nie wolno usuwać lub zmieniać informacje zamieszczone na Miejscu.

12.3. Zgadzasz korzystać z Strony wyłącznie w rozrywkowych celów. Nie wolno kopiuj Strona w całości lub jakiejkolwiek jego dodatkową część bez uprzedniego pisemnej zgody od Firmy.

12.4. Zgadzasz nie przeprowadzać jakieś działania mające na celu na naszej hacking system bezpieczeństwa, pobieranie nielegalnego dostępu do prywatnych danych lub Ataków DoS. W stosunku do każdy gracz, który będzie podejrzewa naruszenie tej zasady, zostaną zastosowane odpowiednie środki: pełna zakaz dostępu do Witryny i blokada konta. Poza ponadto, mamy prawo poinformować odpowiedzialne organy o nielegalnych działaniach.

12.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty i straty, które mogą ponieść nasi gracze lub trzecia strona, w wyniku technicznych uszkodzenia spowodowane przez wirusowymi ataki lub innymi złośliwe działania, skierowanymi na Stronie internetowej.

12.6. Nie wolno przekazywać, sprzedawać konta między graczami lub stracić żetony do ich dalszej transmisji innemu graczowi. Celowe strata żetonów dzieje w tym momencie, gdy użytkownik celowo przegrywasz grę, aby przetłumaczyć pieniądze innemu gracz.

12.7. Ukrywanie Adres IP lub lokalizacji nie jest dozwolone, i kasyno pozostawia prawo zamknąć każdy konto i anulować wszystkie zakłady bonusy i wygrane jeśli konto użytkownika został stworzony lub używany z pomocą, ale nie ograniczając się do, technologie ukrycia Adres IP lub lokalizacji, w tym serwerów VPN i serwery proxy.

13. OKRES WAŻNOŚCI I ANULOWANIE REZERWACJI UMOWY

13.1. Każdy gracz może, w razie potrzeby, wstrzymać akcja swojego konta (zamknij gry konto), kierując odpowiednie list na [email protected]

13.2. Do tej pory dopóki gracz nie otrzyma potwierdzenie o zamknięciu konta, na nim leży pełna odpowiedzialność za wszelkie działania z jego kontem od momentu wysłanie zapytania na zamknięcie i do jego wykonania.

13.3. Przed tym jak zamknąć konto, mamy prawo egzekwować z niego prowizję na kwotę, którą gracz musi Spółki. Jeśli konto gracza zablokowany odwołany lub usunięte, zwroty pieniężne środków, które były na nim w momencie zamknięcia, nie produkowane i żadne inne środki nie mogą być na niego przyznane lub zrealizowane. Dalszy dostęp gracza do takiego konta będzie nie jest możliwa.

13.4. W przypadku odwołania konta, ani jednego strona nie ma zobowiązań przed inny.

13.5. Firma ma prawo zablokować konto gracza bez wcześniejszego powiadomienia w takich przypadkach:

13.5.1. Firma postanowiła zaprzestać wynajem usług wszystkich użytkownikom w całości lub konkretnego gracz;

13.5.2. konto gracza w jakiś sposób jest związana ze zdalnym wcześniej wynik;

13.5.3. konto gracza jest związana z przedłużeniem zablokowane w tej chwili rachunkami, wtedy mamy prawo zamknąć go niezależnie od tego, jak to właśnie on był z nim powiązany, i w pełni zablokować poświadczenia na tych rachunkach. Oprócz przypadków, o których mowa w Umowie, saldo na rachunku gracza zostanie zwrócona mu przez pewnego okres, raz po złożeniu zapytania i retencji kwoty, którą gracz musi Firmy;

13.5.4. gracz bierze udział w piekle zmowy lub próbuje włamać system;

13.5.5. gracz interweniuje w pracy oprogramowania oprogramowanie lub próbuje manipulować im;

13.5.6. gracz używa konto dla cele, które mogą być traktowane jako bezprawne, w zgodnie z obowiązującymi prawem jurysdykcji, na którym znajduje się;

13.5.7. gracz publikuje obraźliwe lub унизительную informacje na Miejscu.

13.6. Jeśli konto gracza pozostaje nieaktywne w ciągu dłuższy okresu – 6 lub więcej miesięcy, mamy prawo zamknąć konto lub wstrzymać jego działanie bez wcześniejszego powiadomienia.

13.7. Firma ma prawo zamknąć konto gracza lub cofnij Umowy, wysyłając gracz odpowiednie powiadomienie na podany w kontaktowego informacji adres. W przypadkach podobnych działania z naszej strony, za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt 11 ("Zmowa, działania, wprowadzające w błąd, oszustwo i przestępcza działalność") i 18 ("Naruszenie warunków") obowiązującego Umowy, zobowiązujemy się do wracać gracz kwotę równowagi, znajdujący się na swoim koncie. Jeśli nam nie uda się skontaktować z graczem, pieniądze będą tymczasowo wymienione na koszt Firmy lub nadzorczego organ.

14. ZMIANY NA MIEJSCU

14.1. Mamy prawo, według własnego uznania, w każdej chwili, zmiany lub uzupełniać usługi oferowane na Miejscu, w celu wsparcia i aktualizacje zasobu.

15. SYSTEM BŁĘDY

15.1. Jeśli w procesie gry nastąpi któreś się zawiesza w pracy systemu Serwisu, Firma postara naprawić sytuację w krótkim czasie. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy środków informacyjnych technologii, spowodowane przez pracą urządzeń, używanego dla graczy dostępu do Witryny, a także za awarię dostęp do internetu dostawców usług internetowych.

15.2. W przypadku wystąpienia kwestii spornych ref. rund (trudności z rekrutacją wygranej, zawiesza się rund itp.) gracz należy skontaktować się z pomocą techniczną nie później niż przez 10 dni po tragedii sytuacji. Gracz należy określenie maksymalnej dokładny czas co się stało (z dokładnością do minuty), w przeciwnym przypadku pracownicy kasyno pozostawiają prawo zrezygnować od rozpatrzenia sytuacji na technicznych powodów. Priorytetem jest nawrócenie z pomocą techniczną od razu po incydentu.

16. BŁĘDY I WADY

16.1. W procesie użytkowania z usług Serwisu, mogą wystąpić w sytuacji, gdy odbiór zakłady lub płatność została wykonana z błędami z strony Firmy (błędy o nieprawidłowym zabudowy warunków gry cenach z naszej strony w wyniku zaniedbania lub błędy podczas wprowadzania danych, lub komputerowego awarii lub dokonania błędy podczas liczeniu wygranych lub zwrotów środków należnych gracz, w tym również z powodu niewłaściwego ręcznego lub automatyczne wprowadzania danych).

16.2. Mamy prawo do ograniczenia lub odwołania każdy zakład.

16.3. Jeśli gracz wykorzystał pieniężnych środkami, otrzymane na jego konto w wyniku błąd noclegi stawek i udziału w grze możemy anulować podobne zakłady i wszelkie wygrane otrzymane z ich pomocą. W przypadkach, gdy w takich cenach został wyprodukowany wypłata pieniężnych środki te kwoty należy uznać za przekazane gracz zaufanie zarządzanie, gracz jest zobowiązany do zwrotu ich według naszego pierwsze żądanie.

16.4. Firma ma prawo anulować wszelkie bonusy, wygrane lub naliczania, jeśli istnieją podejrzenia, co oni pochodzą gotten poprzez.

16.5. Firma i dostawcy usług nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, w tym tym stratę wygranych powstałe w wyniku błędy ze strony gracza lub z z naszej strony.

16.6. Firma, jej dystrybutorzy, licencjobiorcy, oddziały, spółki zależne przedsiębiorstwa, a także pracownicy i dyrektora nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody spowodowane przejęciem lub złe użyciu informacji, przepuszczoną za pośrednictwem Internetu.

17. OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

17.1. Zgadzasz z faktem, wybór stosunkowo tego cieszyć z usług Serwisu lub nie leży w pełni na Ciebie, i wszelkie akcja jest Własnym wybór przyjętych w Twojego uznania na własny strach i ryzyko.

17.2. Praca Serwisu odbywa się na podstawie tego Umowy. Nie dajemy więcej gwarancji lub oświadczeń w stosunku do Witryny i usług, oferowane na nim, a tym najbardziej wykluczamy swoją odpowiedzialność (w przewidzianej ustawy stopnia) w odniesieniu do wszystkich dorozumianych gwarancji.

17.3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przestępstwa, zaniedbania, szkody, straty i strat, które możemy nie możemy przewidzieć w tej chwili. Firma nie ponosi odpowiedzialności za spis treści zasobów, dostęp do których może być uzyskane za pośrednictwem Strony internetowej.

18. NARUSZENIE WARUNKI

18.1. Gracze zobowiązują się do zwrotu nam wszelkie koszty, roszczenia i koszty (w tym okrętowe koszty), które mogą wystąpić w wyniku naruszenia przez nich warunków niniejszej Umowy.

18.2. Gracze zgadzają się w pełni zwrotu straty bronić i bronić interesy Firmy, jej partnerów, pracowników i dyrektorów od wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, strat, kosztów i wydatków, powstałych w skutek:

18.2.1. zaburzenia graczem warunków Umowy;

18.2.2. zaburzenia graczem prawa i praw osób osób;

18.2.3. uzyskać dostępu do usług w jakikolwiek inne osoby za pomocą Swoich logowania danych użytkownika z Twojej zgody lub bez niego, lub:

18.2.4. odbiór wygranych, otrzymanych w ten sposób.

18.3. W przypadkach, gdy gracze naruszają warunki Umowy, mamy prawo do:

18.3.1. powiadomić gracza o tym, że łamie warunki Umowy, i wymagać zakończenia podobnych działania;

18.3.2. wstrzymać działanie konta gracza;

18.3.3. zablokować konto gracza bez wcześniejszego powiadomienia;

18.3.4. zdjąć z konta gracza sumę wpłat, wypłat wygranych lub premii, zakupione w wyniku naruszenia.

18.4. Zostawiamy prawo anulować nazwa użytkownika i hasło gracza, w przypadku nie przestrzegania któregokolwiek z postanowień Umowy.

19. PRAWA DO INTELEKTUALNEJ NIERUCHOMOŚCI

19.1. Wszystkie treści Witryny jest przedmiotem praw autorskich prawa i innych praw własności, należących do Firmy. Wszystkie drukowane i do pobrania materiały dostępne na Miejscu, mogą być przesłane tylko na jeden komputer. Drukować dane materiały można wyłącznie w celu osobistego i niekomercyjnego użytkowania.

19.2. Korzystanie z Strony nie usług graczom żadnych praw własności własność, należy Firmy lub osobie trzeciej.

19.3. Zabronione każde użycie lub odtwarzanie marki, logo, znaków towarowych i innych promo materiałów, przedstawionych na Miejscu.

19.4. Gracze będą być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, koszty lub koszty powstałe w wyniku zabronione działalności. Użytkownicy obowiązek niezwłocznie powiadomić Firmy, jeśli coś im się stanie wiadomo o popełnienie któreś zabronione działalności przez osobę, i mieć wymagana pomoc w prowadzeniu dochodzeń, które Firma może prowadzić z uwzględnieniem warunkiem informacji.

20. OSOBISTA INFORMACJE

20.1. Przestrzegamy wymagania do ochrony danych w takiej postaci, w którym Spółka wykorzystuje osobiste informacje zebrane w podczas wizyty użytkownika na Stronie internetowej. Z tego powodu ze całej powagą podchodzimy do nasze obowiązki stosunkowo tego, jak my używamy dane osobowe graczy. Firma przetwarza dane osobowe, danie graczami, z maksymalny przestrzeganie polityki prywatności.

20.2. Zapewniając dane osobowe, gracze automatycznie zgadzają się z tym, że u nas pojawia się prawo na przetwarzanie danych osobowych dla celów opisanych w Umowie, i celów Serwisu lub dla zgodności z normatywnych i prawnych obowiązku.

20.3. Zgodnie z naszą polityką prywatności, zobowiązujemy się do nie ujawniać osobiste informacje graczy nikomu, oprócz pracowników, którzy potrzebują dostęp do danych osobistych danych graczy w celu zapewnienia usług.

20.4. Zapisujemy kopie całej otrzymane od graczy korespondencji, aby zarejestrować uzyskane informacje.

21. KORZYSTANIE z PLIKÓW "COOKIE" NA STRONIE

21.1. Używamy pliki "cookie", aby oprogramowanie funkcjonalności Serwisu. "Cookie" to mały plik tekstowy, który utrzymuje się na komputerze użytkownika podczas wizyty Strony, a pozwala musimy na nowo uczyć się konkretnych graczy ponownie wizyty zasobu. Więcej informacje dotyczące kontroli i usuwania plików "cookie" można znaleźć na miejscu: www.aboutcookies.org. Prosimy wziąć pod uwagę że usuwanie naszych plików "cookie" może spowodować do zablokowania dostępu do niektóre części i funkcji Serwisu.

22. SKARGI I POWIADOMIENIA

22.1. W przypadku wystąpienia żadnych skarg i roszczeń w związku z pracą Strony, pierwszy sprawą należy w maksymalnym krótkie terminy zgłoś swoją reklamację w działem obsługi klienta.

22.2. Gracze zgadzają się z tym, że w przypadku sporu, nagrywania z serwera będą używany w jako ostatecznego świadectwa przy ustalaniu wyniki roszczenia.

22.3. Gracze zgadzają się z tym, że wyniki gier na Stronie określone na podstawie pracy generator losowe liczb. On losowo sposób generuje wydarzenia. W przypadku wystąpienia rozbieżności między wynikami gry na urządzeniu graczy i wyniki na naszym serwerze, wyniki na serwerze będą się liczyć ostateczne. W przypadku niezgodności w wyświetlaniu równowagi, pierwszeństwo oddaje stanu konta na serwerze. Kwoty pieniężne z konta gracza będą utracone, jeśli przyczyną tego będzie błąd osoby lub techniczne problemy.

23. INTERPRETACJA

23.1. Oryginalny tekst Umowy sporządzony na angielskim angielskim, a wszelkie jego interpretacja musi opierać się w tekście oryginału. Umowy może być tłumaczenie na dowolny inny język, jednak u angielskiej w wersji zawsze będzie korzyść.

24. TRANSMISJA PRAW I OBOWIĄZKÓW

24.1. Mamy prawo do przekazywania, wyznaczyć, oddawać w kaucja i udzielać sublicencji Umowa w pełni lub częściowo każdej osobie, pod warunkiem, co takiego przeznaczenie będzie na tych sam warunkach lub warunkach nie mniej korzystnych dla graczy.

25. OKOLICZNOŚCI WYŻSZA SIŁY

25.1. Firma nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach opóźnienia lub niewywiązania się z każdego z zobowiązań, wymienione w Umowie, w tym przypadku, jeśli są one spowodowane przez okoliczności wyższa siły, pod którymi należy rozumieć klęski katastrofy, cywilne emocje, wojny, przerwy w strefie komunalnych sieci przemysłowe spory ataków DoS lub podobne internet ataku, zdolne mieć negatywny wpływ na pracę Serwisu.

25.2. Na czas działania okoliczności wyższa siły działalność Witryny jest wstrzymanej, i w ciągu z tego okresu będzie działać opóźnienie w wykonaniu zobowiązań. Firma będzie używać wszystko możliwe zasoby poszukiwanie rozwiązań, za pomocą których można będzie w pełni najmniej wykonywać swoje zobowiązania aż do zakończenia działania okoliczności wyższa siły.

26. REZYGNACJA Z ZOBOWIĄZAŃ

26.1. Jeśli nie możemy zapewnić wykonanie graczem jakiegokolwiek zobowiązania, albo jesteśmy sami nie mogli korzystać którymkolwiek z funduszy ochrony prawnej, na które możemy mamy prawo, to nie będzie być odstąpienie od tych środków prawnych ochrony, i nie uwolni gracza od wykonania obowiązku.

26.2. Żaden nasz odmowa wykonania jakiegokolwiek z zobowiązań, wymienione w Umowie, nie ma prawnej siły, jeśli nie odznacza się oficjalnie i nie przekazany w pełnej zgodzie z określone wyżej.

27. ROZDZIELNOŚĆ UMOWY

27.1. Jeśli któreś z punktów Umowy stanie się nieważny, niezgodne z prawem lub straciło prawną życie, to pozycja będzie oddzielone od reszty Umowy, w pełni utrzymującego swoją prawną życie. W takich przypadkach część, która jest uważana za nieważne, będzie zmieniona zgodnie z aktualnymi przepisami.

28. PRZEPISY I JURYSDYKCJA

28.1. Obowiązujące Umowa regulowane i podlega трактованию zgodnie z prawem Republiki Cypr. Wszyscy gracze podlegają wyjątkowemu prawa sądowego jurysdykcji Republiki Cypr po uregulowaniu wszelkich sporów, które mogą wystąpić w związku z wnioskiem, rzeczywistością, interpretacją, недействительностью, wykonanie lub innymi prawnych relacjami i konsekwencjami, występującymi w związku z tym Umową.

29. LINKI

29.1. Strona może zawierać linki do innych zasoby, które są poza kontroli Firmy. Jesteśmy nie ponosimy odpowiedzialność za treść innych stron internetowych, działania lub bezczynność ich właścicieli, i za treść trzecią reklamy i спонсорств. Hiperłącza na inne zasoby są wyłącznie w celach celów. Gracze mogą korzystać z nimi wyłącznie na własny strach i ryzyko.

30. BONUSOWE PROMOCJE

30.1. Zwiększone вейджер (zakłady) ustawia tylko na pieniądze bonusy i obejmuje tylko na kwotę bonusu. Jeśli bonus jest odsetek od wpłaty to вейджер dotyczy na kwotę proc. Rozmiar вейджера zależy od prowadzonej programie promocyjnym i jest instalowany kasynie.

30.2. Wyprowadzić bonus gotówkowy można tylko pod warunkiem pełnego zakładów wpłaty i naliczonego bonusu.

30.3. Jeśli gracz przegrał wszystko środki na gry bilansie, w tym kwotę bonusu ale nie zagrał ją - następujące depozyty są przyznawane ze standardowym вейджером (x2).

30.4. Jeśli gracz próbuje wyprowadzić środki, nie wykonując warunków dla zakładów na głównej bilans - gotówka bonus będzie wycofany z równowagi.

30.5. Przy obliczaniu pieniężnych premii za rejestrację lub w innych przypadkach, gdy przy odbiorze bonus od gracz nie jest wymagane depozyty na saldo, wyjście bonusowego naliczania nie jest możliwe do pierwszego depozytu.

30.6. Bonusy są dostępne tylko dla tych graczy, którzy potwierdziły swój e-mail na stronie Vulkan Vegas.

30.7. U każdego gracz ma dwa równowagi – prawdziwy i bonusowy. W przede wszystkim dla zakładów w porównaniu jego prawdziwy balans. Tylko gdy kwota na rzeczywistym konta gracza jest równa zero, to zaczyna grać na bonusowe pieniądze. Wszystkie wygrane przy grze na bonusowe pieniądze, przyznawane są na bonus saldo gracza.

30.8. Śledzić proces zakładów środków gracz może w swoim gabinecie. Tutaj pojawia łączna kwota, którą mu należy wyrobić, już отыгранная kwota i okres działania akcji.

30.9. Gracz może przełączyć aktywny bonus w gabinecie w przypadku jego udziału w kilka promocjach. Po zmiany na darmo konta gracza pojawia balans aktywnego bonusu. Każdy bonus trzeba korzystać oddzielnie.

30.10. Wygrana z zakładów, które zostały popełnione z pomocą bonusowego i rzeczywistym bilansów, będzie rozdzielana proporcjonalnie. Wygrana z stawek, doskonałych z bonusowego równowagi, będzie zalicza się na konto bonusowe, a wygrana z stawek, doskonałych z rzeczywistym równowagi, będzie zalicza się na prawdziwy równowagę.

30.11. Wydawanie wszystkich nagród jest ograniczona dla jednego gracza, adres IP, komputerowego urządzenia, z tej samej rodziny, adresy zamieszkania, numeru telefonu, karty kredytowej lub debetowej i/lub elektronicznego portfela, e-mail-a i sieci, gdzie komputery znajdują się w udostępnianiu (np.: uniwersytet, publiczna biblioteka, sieć firmowa itp.).

31. ODPOWIEDZIALNA GRA

31.1. Hazard gry powinny rozpatrywane jak zabawa rozrywką, a nie jako środek dla uzyskać dochodu. W tym podczas gdy większość może odnosić się do hazardu gier, jak do wypoczynkowi i wydatki na ryzyko tylko to, że mogą one pozwolić, aby niektórych to może być bardziej skomplikowane. Polecamy zawsze śledzić za ilością czasu, który Spędzasz za grami w kasyno, i ile pieniędzy Można sobie pozwolić wydać, grając w nich. Nigdy nie graj na kwoty, które nie możesz sobie pozwolić sobie przegrać.

31.2. Jeśli uważasz, że gra ma negatywny wpływ na Swoje życie, albo na życie Swoich bliskich i przyjaciół, gorąco polecamy Trzeba wziąć pod uwagę możliwość podejmowanie takich środków jak instalacja osobowych limitów gry, samowykluczenie z gry, postępowanie za pomoc specjalistom organizacji, o których mowa poniżej:

31.2.1. GamCare, wiodąca ujednolicony organizacja, świadczy konsultacje, porady i praktyczne pomoc w rozwiązywaniu społecznych konsekwencje hazardu w wielkiej Brytanii, można odwiedzić na adres: www.gamcare.org.uk. Poufne linia pomocy: 0845 6000 133.

31.2.2. Anonimowy Gracze — to wspólnota mężczyzn i kobiet, które połączyły się do rozwiązania własnych problemów z hazardu gry i pomóc innym zapalonych graczom robić to samo. Istnieją regionalne przedstawicielstwa na całym świecie. Informacje o usługach Anonimowy Graczy jest na miejscu: www.gamblersanonymous.org.uk.

31.2.3. Gambling Therapy zapewnia wsparcie i konsultacje dla tych, którzy ucierpiał od hazardu gier. Członkowie grupy terapii hazardu działają jak w wielkiej Brytanii, jak i za granicą. Z informacje na stronie internetowej mogą być zapoznać się na adres: www.gamblingtherapy.org

32. OSOBISTE LIMITY I SAMOWYKLUCZENIE Z GRY

32.1. Aby pomóc graczom odnosić do gry więcej odpowiedzialnie, Strona pozwala każdemu z nich ograniczyć dostęp do strony internetowej, kontaktując się z pomocą techniczną Pod adresem: [email protected]

32.2. Jeśli należy odpocząć od hazardu, Można wykluczyć siebie, kontaktując się w z pomocą techniczną. Samowykluczenie oznacza to, że Twoje konto wpis będzie pozostać zamkniętej. Do odblokowania konta należy będzie skontaktować się z pomocą techniczną Strony.

33. OCHRONA NIELETNICH

33.1. Strona akceptuje tylko graczy, poniżej 18 lat, a także korzysta z wszystkie możliwe sposoby zapobiegania dostęp do strony internetowej nieletnich. W każdej chwili mamy prawo do żądania dowody osiągnięcia potrzebny dla gry w internecie kasyno wieku. W przypadku nie świadczenia takiego dowodu dostęp do witryny będzie zablokowany.

33.2. Zdecydowanie polecamy rodzicom do współpracy w kwestii ograniczenia dostępu do gry witryn dla nieletnich. Do rozwiązania w tej sprawie istnieje szereg oprogramowania oprogramowanie. Proszę zapoznaj się z następującymi usługi dla więcej informacje: CyberPatrol, GamBlock®, Solid Oak Software, Net Nanny.